Högtid & ceremoni

Olika typer av begravningar

Kultur, religion, seder eller den avlidnes önskan är ofta grunden till vilken slags begravning det är. Det finns många olika slags typer av begravningsceremonier och här har vi samlat de vanligaste i Sverige.

Teaserbild-olika-typer-av-begravningar.jpg

 

Kristen- och kyrklig begravning

I Sverige sker de flesta begravningar i en av Svenska kyrkans kyrkor eller kapell. En kristen begravning följer en fast ordning av innehåll och ordningsföljd, men kan kompletteras med egna inslag. Begravningen inleds med att kyrkklockorna ringer och sedan håller prästen en gudstjänst med psalmer och bön. Vid en kyrkbegravning kan den döde begravas i en urna eller kista.

På och runt kistan eller urnan placeras begravningsdekorationer från släkt och vänner. Har man inte möjlighet att delta vid begravningen är det vanligt att man skickar begravningsblommor till kyrkan eller skickar kondoleansblommor till de närmast anhöriga.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en ceremoni där var och en helt fritt kan välja hur begravningsakten ska utformas. Den kan innehålla religiösa inslag, men behöver inte göra det. Den som förrättar begravningen är officiant och kan vara en anhörig, vän eller en annan person. Platsen för en borgerlig begravning är valfri, men vanligt är att man har ceremonin i begravnings- eller krematoriekapell. 

Begravningsblommor är vanliga vid borgerliga begravningar. Du som är gäst kan beställa blommor till kapellet eller kondoleansblommor till de närmast anhöriga.

Urnbegravning - Begravning med urna

2012 begränsades tiden mellan dödsfallet och kremering till en månad, vilket har lett till att fler begravs i en urna istället för kista. Även om man har en urnbegravningen måste kremeringen ske i en kista av arbetsmiljörättsliga skäl.

Blommorna vid en urnbegravning jämfört med en kistbegravning skiljer sig litegrann. Istället för en kistdekoration är det vanligt att man har en krans eller dekoration runt urnan. Om du vill beställa blommor till en urnbegravning kan du beställa begravningsblommor som placeras på golvet bredvid urnan.

Judisk begravning

En judisk begravning ska ske så snart som möjligt – helst inom 24 timmar. Medlemmar ur det judiska begravningssällskapet är med och hämtar den döde som förs till ett kapell för religiös tvagning innan kroppen läggs ner i en enkel kista utan metall. Inom judendomen jordbegravs alla medlemmar och de judiska församlingarna har egna begravningsplatser. Gravarna är helig mark vilket gör det förbjudet att äta, dricka och röka på begravningsplatsen. 

Blommor förekommer sällan vid judiska begravningar.

Muslimsk begravning

Inom den islamska tron ska den döde begravas så snart som möjligt – helst inom 36 timmar. Muslimer ska alltid jordbegravas och begravningsplatsens gravar ska placeras så att den döde ligger vänd mot Mekka. Begravningsceremonin börjar med en religiös tvagning och därefter lindas in i ett bommullstyg. Begravningen sker efter middagsbönen. Den inleds med en kort bön och sedan följer männen med till begravningsplatsen där de hjälps åt att lägga den döde i graven. Gravsättningen kan ske utan kista och om en kista används är den väldigt enkel. 

Blommor förekommer sällan vid muslimska begravningar.

Romsk begravning

Romer har ofta anpassat sig till religionen i det land de har kommit till. Därför är de flesta katoliker eller ortodoxt kristna, men det förekommer även andra religioner. När en rom dör vill man vaka i mellan ett och tre dygn efter dödsfallet. Begravningen ska sedan ske så snabbt som möjligt. Vuxna romer ska alltid jordbegravas, men det är viktigt att den döde inte får jord direkt på kistan då den döde måste "kunna andas". Detta löser man genom att gjuta en kammare som kistan står i.

Begravningsblommor förekommer på romska begravningar.

Ortodox begravning

I den ortodoxt kristna kyrkan begravs alltid den avlidna med en jordbegravning tredje dagen efter dödsfallet, men det förekommer undantag. Den döde kläs ofta i sina egna kläder och kistlocket är öppet under själva ceremonin. Det är även vanligt att man lägger en ikon eller ett kort i handen på den avlidne. Under hela gudstjänsten står församlingen upp och begravningsgudstjänsten baseras på liturgin som prästen håller. Innan kistan sänks ner i graven läser prästen böner för den avlidne.

Bra att tänka på är att inga begravningsdekorationer placeras på kistan, men kan placeras i eller runt om den.

Begravning utan ceremoni

Det är endast gravsättning som är obligatorisk enligt svensk lag. Att hålla en begravningsceremoni och minnesstund är helt frivilligt. Många väljer att ha en ceremoni för att det kan vara en viktig del i sorgearbetet.