Interfloras hållbarhetsvision

Vi ska vara klimatneutrala 2040

 

Vi gör världen grönare


Vår produkt är sprungen ur naturen. En hållbar framtid är en förutsättning för dess existens. För det krävs gemensamma ansträngningar. Interflora ska inte bara vara en del av denna rörelse. Vi ska leda utvecklingen inom vår bransch samtidigt som vi både inspirerar och lär av kunder, leverantörer och partners.

Våra produkter ska göra mindre anspråk på naturens resurser. Därför är lång livslängd viktig för oss. Likaså att kunna återvinna produkterna med minimal påverkan på miljön. Blommor och gröna växter är ju inte bara vackra, de står för glädje och omtanke. De hjälper oss att leva hälsosammare genom att rena luften och ger nektar åt bin som säkrar pollinering och skörd.

Genom att inspirera och dela med oss av vår kunskap hjälper vi kunden att göra rätt val! Det är så vi bidrar till en mer hållbar affär och framtid. Det är så vi gör världen grönare. Tillsammans.

 

Ett grönare farväl med vårt begravningssortiment Kepler-löv-1.png


Att tänka på hållbarhet, miljö och gröna alternativ är kanske inte det som ligger närmast för den som planerar en begravning. Men vi har tänkt på det när vi utvecklade vårt begravningssortiment.

I största möjliga mån har vi valt plastfria och biologiskt nedbrytbara alternativ till våra kransar och dekorationer och vi presenterar även ett sortiment med buketter vilket är ett extra bra val. Vi har märkt ut dessa produkter med en symbol.

 

"Nya hållbarhetslagar skapar trovärdighet"


Tre frågor till Cecilia Thimerdal, Head of Sustainability för My Flower Group, där Interflora AB ingår.

EU har nya direktiv för företags hållbarhetsrapportering. Vad handlar de om?
– Att ta ansvar för sin påverkan på miljön och i sociala frågor, och redovisa sina resultat publikt tillsammans med den finansiella redovisningen. Att identifiera inom vilka områden man har störst negativ påverkan, men även var man kan skapa positiva effekter och arbeta för att detta ska ske med tydliga styrningsverktyg.

Hur påverkar de nya lagarna arbetet inom blomsterbranschen och specifikt Interflora?
– Den stora fördelen är att det utvecklas verktyg och modeller som kommer alla till godo. När vi räknar på samma sätt och talar samma språk, när det gäller vad som behöver prioriteras, skapas trovärdighet. Takten kommer att öka för hållbarhetsarbetet över lag.

Vilka är Interflora Sveriges viktigaste hållbarhetsmål framöver?
– Vår vision är att minska vårt klimatavtryck till netto noll 2040. Vi ska även minska mängden kemikalier som används i odlingsprocessen och fortsatt stärka hållbarhetsarbetet i våra anslutna butiker.

 

Vårt hållbarhetsarbete och aktuella initiativ


Vi har valt ut fyra fokusområden ur FN:s Globala mål som vi främst inriktar vårt arbete mot:
• Bekämpa klimatförändringarna
• Ekologisk mångfald
• Minskad ojämlikhet
• Hållbar konsumtion

Interfloras aktuella hållbarhetsinitiativ:

  • Produktutveckla sortimentet för att minska CO2-avtrycket. Detta görs genom att beräkna olika blomsorters eCO2, vilket beror under vilka förhållanden de odlas, om de kräver mycket vatten i odlingen och hur de transporteras från odling till butik.
  • Minska kemikalieanvändningen i odlingen och att odlarna endast använder de kemikalier och i de mängder som är nödvändiga för att den kommersiella odlingen ska fungera. Detta görs genom ett internationellt samarbete, med målet att sätta en standard för kemikalierester i blommor.
  • Förändra sortimentet med fokus på längre livslängd och lägre miljöpåverkan.
  • Utbilda och vägleda våra anslutna butiker i hållbar butiksdrift.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra mål i Interfloras Hållbarhetsrapport 2023:

Hållbarhetsrapport 2023 (SE)

 

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner


Interflora AB:s uppförandekod omfattar såväl samtliga leverantörer och samarbetspartner som våra anställda och beskriver våra affärsprinciper och de krav på etiska, miljömässiga och sociala standarder som vi ställer i våra affärsrelationer. Genom uppförandekoden ställer vi krav på att våra leverantörer och samarbetspartner ska bedriva sina verksamheter på ett sätt som är förenligt med FN:s Globala mål för hållbar utveckling, ILO:s kärnkonventioner, gällande lagstiftning i respektive land, samt ett urval av internationella standarder för blomsterbranschen.

Läs uppförandekoden här

 

Europeiskt samarbete


Sedan juni 2023 ingår vi i koncernen MyFlower Group som bedriver Interfloras verksamhet i nio europeiska länder. Tillsammans med våra systerbolag i bland annat Danmark, Frankrike, Spanien, Italien och Portugal arbetar vi för ett hållbarare Interflora. Som grupp blir vi starkare och har lättare att påverka värdekedjan på ett positivt sätt. 

Internationellt hållbarhetssamarbete


Interflora Sverige är en del av Fleurop Interflora Global Flower Services (GFS), Interfloras globala organisation inom vilken vi samarbetar med övriga Interflora-länder, bland annat gällande hållbarhetsfrågor.
Vi är säkra på att vi tillsammans kan inspirera och påverka varandra och därigenom skapa ännu större genomslagskraft för våra hållbarhetsinitiativ.
Inom GFS finns en gemensam strategi för 2020-2025.

Läs den internationella hållbarhetsplanen här


Bli medlem och få 50 kr i välkomstrabatt

Som medlem i Flower Club får du en välkomstrabatt, bonus på dina köp, unika erbjudanden, och blomstrande inspiration.