Interfloras hållbarhetsvision

Vi ska vara klimatneutrala 2040

 

Vi gör världen grönare


Vår produkt är sprungen ur naturen. En hållbar framtid är en förutsättning för dess existens. För det krävs gemensamma ansträngningar. Interflora ska inte bara vara en del av denna rörelse. Vi ska leda utvecklingen inom vår bransch samtidigt som vi både inspirerar och lär av kunder, leverantörer och partners.

Våra produkter ska göra mindre anspråk på naturens resurser. Därför är lång livslängd viktig för oss. Likaså att kunna återvinna produkterna med minimal påverkan på miljön. Blommor och gröna växter är ju inte bara vackra, de står för glädje och omtanke. De hjälper oss att leva hälsosammare genom att rena luften och ger nektar åt bin som säkrar pollinering och skörd.

Genom att inspirera och dela med oss av vår kunskap hjälper vi kunden att göra rätt val! Det är så vi bidrar till en mer hållbar affär och framtid. Det är så vi gör världen grönare. Tillsammans.

 

Fairtrade-rosor från Kenya


Under våren 2022 lanserade vi Fairtrade-märkta kvalitetsrosor som Blommogramprodukt. Rosorna kommer från Winchester Bahati Farm i Kenya. Här odlas många olika premiumrosor, både standard och kvistrosor. Vi har besökt verksamheten och pratat med både anställda och ledningen.

Fairtrade är en internationell oberoende certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

 

Ett grönare farväl – nytt begravningssortiment Kepler-löv-1.png


Att tänka på hållbarhet, miljö och gröna alternativ är kanske inte det som ligger närmast för den som planerar en begravning. Men vi har tänkt på det när vi utvecklade vårt begravningssortiment.

I största möjliga mån har vi valt plastfria och biologiskt nedbrytbara alternativ till våra kransar och dekorationer och vi presenterar även ett sortiment med buketter vilket är ett extra bra val. Vi har märkt ut dessa produkter med en symbol.

 

Tre frågor till Cecilia Thimerdal
Inköps- och hållbarhetschef, Interflora AB


Vad har Interflora tagit för kliv inom hållbarhet sedan du började som hållbarhetschef hösten 2019?
- Vi arbetar brett med flera parallella hållbarhetsprojekt. Vi har tagit fram och implementerat en uppförandekod med våra leverantörer och samarbetspartners, och arbetet med att medvetandegöra våra leverantörer på arbetet vi har framför oss inom odling och transport. Vi har även påbörjat arbetet med att identifiera de olika växternas påverkan på miljön samt att reducera användandet av plast.

Vad är högsta prioritet inom hållbarhetsarbetet just nu?
- Att minska vårt CO2- avtryck på kort och lång sikt. En annan viktig del är en nära dialog med våra butiker kring hur hållbarhetsarbetet ser ut i butiksdriften och det floristiska hantverket.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Interfloras hållbarhetsarbete?
- En utmaning är det stora antalet små aktörer vi arbetar med, men där finns även en hel del eldsjälar. En stor möjlighet är att vi är en del av en global organisation där hållbarhetsarbetet prioriteras högt och vi har därmed goda utsikter att påverka blomsterbranschen, inte bara här i Sverige utan även i ett internationellt perspektiv.  

 

Vårt hållbarhetsarbete och aktuella initiativ


Vi har valt ut fyra fokusområden ur FN:s Globala mål som vi främst inriktar vårt arbete mot:
• Bekämpa klimatförändringarna
• Ekologisk mångfald
• Minskad ojämlikhet
• Hållbar konsumtion

Interfloras hållbarhetsinitiativ 2021-2022:
• Kartlägga vilka kemikalier och vilka halter av kemikalier som finns i de snittblommor vi köper in. Målet är att minska kemikalieanvändningen i odlingen och att odlarna endast använder de kemikalier och i de mängder som är nödvändiga för att den kommersiella odlingen ska fungera. Detta görs genom ett internationellt samarbete.
• Förändra sortimentet med fokus på längre livslängd och lägre miljöpåverkan.
• Fasa ut engångsplast.
• Övergå till återvunnet eller FSC-märk emballage.
• Utbilda Interflorabutiker inom hållbarhet under 2021.
• Vi ger ut vår första hållbarhetsrapport 2023.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra mål i Interfloras Hållbarhetsrapport 2022.

 

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner


Interflora AB:s uppförandekod omfattar såväl samtliga leverantörer och samarbetspartner som våra anställda och beskriver våra affärsprinciper och de krav på etiska, miljömässiga och sociala standarder som vi ställer i våra affärsrelationer. Genom uppförandekoden ställer vi krav på att våra leverantörer och samarbetspartner ska bedriva sina verksamheter på ett sätt som är förenligt med FN:s Globala mål för hållbar utveckling, ILO:s kärnkonventioner, gällande lagstiftning i respektive land, samt ett urval av internationella standarder för blomsterbranschen.

Läs uppförandekoden här

 

Internationellt hållbarhetssamarbete


Interflora Sverige är en del av Fleurop Interflora Global Flower Services (GFS), Interfloras globala organisation inom vilken vi samarbetar med övriga Interflora-länder, bland annat gällande hållbarhetsfrågor.
Vi är säkra på att vi tillsammans kan inspirera och påverka varandra och därigenom skapa ännu större genomslagskraft för våra hållbarhetsinitiativ.
Inom GFS finns en gemensam strategi för 2020-2025.

Läs den internationella hållbarhetsplanen här