Vi vill göra rätt

Interflora arbetar målmedvetet för att skapa och bibehålla öppenhet och högsta affärsetiska standard. Vi prioriterar säkerhet och respekt för alla som påverkas av vårt arbete. Din roll är viktig för dessa mål.

Visselblåsartjänsten

Vår visselblåsartjänst erbjuder möjligheten att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter. Den fungerar som ett tidigt varningssystem som syftar till att minimera risker. Denna tjänst är av yttersta vikt för att främja god företagsstyrning och upprätthålla förtroendet från kunder såväl som allmänheten.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma oss på allvarliga risker som kan skada individer, Interflora, samhället eller miljön, genom:

  • Korruption och mutor
  • Ekonomisk brottslighet och bokföringsbrott
  • Stora brister i säkerheten som kan påverka enskildas liv och hälsa

Genom vår policy och vårt system för visselblåsning kan rapportering ske anonymt till telefonnummer 08-634 44 88 eller öppet till följande mejladress uppforandekod@interflora.se.

En person som rapporterar ett brott mot uppförandekoden löper i ingen risk för repressalier eller obehagliga påföljder.


Just nu medlemsdagar – bli medlem och få 15% rabatt

Som medlem i Flower Club får du en välkomstrabatt, bonus på dina köp, unika erbjudanden, och blomstrande inspiration.
Rabatten gäller ej på presentkort, prenumeration och donationer och går inte att kombinera med andra erbjudanden eller bonuscheck.