Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande interflora.se
Interflora värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig
Interflora ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Interflora AB, org. nr 556184-8499, Box 808, 161 24 Bromma.
Om du lämnar uppgifter till butiker anslutna till Interflora ansvarar de för dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Interflora samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

Namn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Betalningsuppgifter
• IP-adress och information om din användning av interflora.se
• Mottagarens uppgifter: Namn, adress och telefonnummer

Personuppgifter som enbart lagras av samarbetspartners:

Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Interflora utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Interflora utan sparas av våra samarbetspartners Klarna och Nets Netaxept.

Om du är medlem i kundklubben behandlas även följande personuppgifter om dig:

Personnummer
Adress 

Dessutom samlar vi in uppgifter om dig inom ramen för ditt medlemskap till exempel information om dina order, information om dina bonuspoäng, din interaktion med våra utskick samt deltagande på event. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Interflora samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, skicka Blommogram, vara medlem i vår kundklubb, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information. 


Syftet med behandlingen av dina personuppgifter som kund är att: 

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden. Marknadsföringen kan ske på interflora.se samt webbsiter som stöds av reklam 
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen


Syftet med behandlingen av dina personuppgifter som kundklubbsmedlem är att:

• Upprätta och hantera ditt medlemskap i kundklubben
• Administrera kontot
• Förenkla kundupplevelsen med förifyllda uppgifter
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden på interflora.se, webbsiter som stöds av reklam samt e-post och sms i de fall du som kund valt att mottaga erbjudanden via de kanalerna. 
• Tillhandahålla orderhistorik 


Cookies
Interflora.se använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse. 

I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Om du inte accepterar användning av cookies på interflora.se kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

Läs mer om cookies


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

Interflora sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats. Mottagarens personuppgifter anonymiseras 6 månader efter det att ordern levererats. 

Personuppgifter om dig som är medlem i kundklubben sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning. 

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Interflora kan du avregistrera dig från utskick.


Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Interflora hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Interflora kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom butiker anslutna till Interflora och andra samarbetspartners. Vid utförandet av Blommogram överförs dina och mottagarens uppgifter till utförande butik. Detta för att butiken ska kunna kontakta mottagaren och dig vid behov samt genomföra leveransen. 

Vid utlandsbeställningar kan dina och mottagarens personuppgifter komma att lämnas till utförande butik i tredje land, dvs. till land utanför EU/EES. 

Interflora kan även komma att lämna dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar. Interflora säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Dina rättigheter

Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Interflora. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Interflora AB, Att: Dataskyddsombud, Box 808, 161 24 Bromma.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 


Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Interflora kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Som medlem i kundklubben kan du logga in på Mina sidor och själv uppdatera samt komplettera uppgifter. 

 

Direktmarknadsföring och profilering
Interflora kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är medlem i kundklubben. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden. 

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta kundservice eller på Mina sidor. 


Ändring av integritetspolicy
Interflora förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på interflora.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice eller som medlem i kundklubben avsluta ditt konto på Mina sidor. 


Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kundservice@interflora.se eller tel 08-634 44 30 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.


Bli medlem och få 50 kr i välkomstrabatt

Som medlem i Flower Club får du en välkomstrabatt, bonus på dina köp, unika erbjudanden, och blomstrande inspiration.