{{campaignBlock.altText}}

{{campaignBlock.header.text}}

{{campaignBlock.subHeading.text}}

{{campaignBlock.linkText}}
{{campaignBlock.altText}}

{{campaignBlock.header.text}}

{{campaignBlock.subHeading.text}}

{{campaignBlock.blockName}}

Villkor > Betalningssätt  Medlemsvillkor  Policy  Vanliga frågor & svar

 

Medlemskapet i Interfloras kundklubb The Flower Club är gratis och gäller interflora.se. Medlemskapet gäller endast privatpersoner och inköp inom det egna hushållet. För att bli medlem i The Flower Club måste du ha fyllt 18 år.

Som medlem får du:

- 5 % rabatt på produkter på interflora.se på allt utom presentkort. Rabatten dras automatiskt av vid inloggade köp.

- Påminnelsetjänst där du kan lägga in dina högtidsdagar för att få en påminnelse.

- Erbjudanden, inspiration och nyheter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick i e-postbreven eller genom att kontakta Kundservice.

- Personlig medlemssida på interflora.se där du ser dina tidigare köp och kan uppdatera dina personuppgifter.

Medlemskapets giltighet och upphörande

Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Medlemskapet har ingen bindningstid. Interflora har rätt att säga upp medlemskapet om det finns misstanke om att det missbrukas.

Behandling av personuppgifter

Interflora behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Syftet med att behandla personuppgifterna är en god medlems- och registervård.

Som medlem godkänner du att Interflora lagrar och analyserar dina personuppgifter, information i din ansökan, dina köp och dina interaktioner med Interflora. Uppgifterna används för identifikation, administration och för kommunikation med dig som medlem, som exempelvis kundanpassade erbjudanden. Uppgifterna används också för kundanalyser, statistik och affärsutveckling.

Dina personuppgifter sparas så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

För att kunna leverera en beställd produkt kan dina kontaktuppgifter komma att lämnas till utförande butik (ansluten till Interflora AB) så att utförande butik kan komma i kontakt med dig vid behov. Dina kontaktuppgifter kan därmed för detta ändamål komma att lämnas till utförande butik inom och utanför Europa.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part utanför Interflora. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast till att uppfylla ovannämnda tjänster till dig.

Du har rätt att, utan kostnad en gång per kalenderår, begära att få information om dina personuppgifter som behandlas av Interflora samt när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter.

Genom ansökan till Interfloras kundklubb samtycker du till ovanstående behandling av personuppgifter.

Ändring i villkoren

Interflora förbehåller sig rätten att ändra villkoren för kundklubben.

Force majeure – händelser utanför vår kontroll

Interflora är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Interflora själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Interflora är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Interflora varit normalt aktsam.

Frågor angående ditt medlemskap, ändrade adressuppgifter eller liknande:

Interflora AB
Kundservice
Box 808
16124 Bromma
Telefon: 08-634 44 30
E-post: kundservice@interflora.se