Samarbeten

Samarbete med Läkare Utan Gränser

Interflora samarbetar sedan länge med Läkare Utan Gränser som ger sjukvård och humanitärt stöd till människor i krig, kriser och katastrofer. Oavsett vem, var och varför. Vi har flera buketter som säljs till förmån för Läkare Utan Gränser, där 30 kronor går till deras arbete. För Läkare Utan Gränser är det alltid de medicinska behoven som styr – aldrig politik, var människor kommer ifrån eller vad de tror på.

Samarbete-Läkare-Utan-Gränser-Sommar-Topp.jpg

2 miljoner tack!

Under 2022 har vi tillsammans med alla er kunder samlat närmare två miljoner kronor. Varmt tack till alla generösa kunder som väljer att vara med och stödja Läkare Utan Gränsers insatser runt om i världen. Sedan starten på vårt partnerskap har vi tillsammans med er donerat över tio miljoner kronor till Läkare Utan Gränser och vårt samarbete med insamling till förmån för organisationen fortsätter.

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på www.lakareutangranser.se.

Ge en ytterligare donation

Du kan när som helst, dygnet runt, året runt, även göra en egen donation till Läkare Utan Gränser. Ge en gåva här