THE POWER OF FLOWER


På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars hyllar vi kvinnan tillsammans med våra florister och blommor. Genom att smycka kvinnliga statyer runt om i Sverige med blommor och klä troner vill vi belysa att kvinnor fortfarande är grovt underrepresenterade i det offentliga rummet - endast ca 10% av statyerna och allmänna platser i Sverige är uppkallade efter kvinnor.

 

THE POWER OF FLOWER 

På Internationella kvinnodagen ville vi med hjälp av våra blommor och florister rikta ljuset mot kvinnan. Dels för att hylla, men också för att lyfta den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i det offentliga rummet.

Endast cirka 10% av Sveriges statyer är namngivna kvinnor – något som formar vår världsbild, inte minst våra barns. Vi vill bidra till en jämnare fördelning och upprättar The Power of Flower Fund med målet att resa ytterligare en kvinnlig, namngiven staty under 2021.

 

20% AV FÖRSÄLJNINGEN GÅR TILL THE POWER OF FLOWER FUND
Gäller försäljningen på interflora.se under den 8/3

Vi klär kvinnliga statyer och troner med blommor

 

HYLLA ALLA KVINNOR - SKICKA ETT BLOMBUD

 

Enligt en färsk undersökning vill svenska folket se Anna Lindh, tidigare politiker och riksdagsledamot som nästa kvinnliga staty.

 

 

 

 

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo, på uppdrag av Interflora, den 27 feb - 3 mars 2019 och består av 1265 webbintervjuer genomfört med män och kvinnor som är i åldrarna 18-75 år.

 

HYLLA ALLA KVINNOR - SKICKA EN GÅVA

#THEPOWEROFFLOWER