{{campaignBlock.header.text}}

{{campaignBlock.subHeading.text}}

{{campaignBlock.linkText}}

{{campaignBlock.header.text}}

{{campaignBlock.subHeading.text}}

%
{{campaignBlock.blockName}}

 

INTERFLORAS BLOMSTERFÖRMEDLING

Allt började 1923 när sex blomsterhandlare grundade Interflora i Sverige och idag säljer vi Blommogram genom interflora.se och fristående blomsterbutiker. De cirka 550 butikerna är indelade i två olika butikskoncept; Interflora och ombud. På huvudkontoret i Bromma utanför Stockholm arbetar cirka 40 anställda.

2022

I maj 2022 lanserar Interflora Skickapresenter.se som är en webbshop för presenter och gåvor online.

2020

Interfloras e-handel firar 25 år. Under året lanseras Gröna Flora och det blir enklare att beställa hem blommor, krukväxter och inredning till sig själv. Chokladogram.se blir också en del av Interflora.

2017

2017 blir ett händelserikt år. Under hösten byter Interflora logotyp, utseende och butikskoncept. Butikerna är nu indelade i Interflorabutiker och ombud där Interflorabutikerna bland annat har gemensamma kampanjer, inköp och marknadsföring. Interflora får även en ny vd och Nina Lindvall tillträder. 

2013

Magdalena Persson tillträder som VD och blir därmed Interfloras första kvinnliga vd.

2010

Butikskonceptet Interflorabutiker skapades. Konceptet innebär bland annat gemensamma kampanjer, inköp och marknadsföring.

2008

Året inleds med stort jubileumsfirande. Blommogram firar 85 år.

2005

Dubbelt firande! I slutet på oktober sålde vi vårt miljonte Blommogram via interflora.se och i början på november firade vår e-handelstjänst 10 års jubileum på nätet.

2004

Efter fem versioner av interflora.se lanseras en internettjänst helt anpassad för företag.

1995

I november 1995 lanseras Interfloras första e-handelstjänst – interflora.se 

1987

Under hela 1980-talet fördes en intensiv diskussion om namnet Interflora, som då användes av såväl kedjebutikerna som av övriga Blommogramombud. 1987 beslöts på kongressen att göra en boskillnad på så sätt att kedjebutikerna använder namnet Interflora. Blommogram marknadsförs under Blommograms logotyp, Merkuriusfiguren. De Blommogramombud som inte deltar i Interflorakedjan fördjupade samarbete använder inte Interfloranamnet.

1983

Blommogramverksamheten datoriseras och Blommogramombuden är de första butikerna som kopplas ihop via datorer. Butiker inom andra branscher datoriseras långt senare.

1981

År 1981 förvandlades den första kedjebildningen till det som kallades för "Rosa kedjan" eller de rosa butikerna. Namnet kom av profilen med rosa bakgrund.

1978

Under åren 1978/79 började Interflorakedjan bildas. Detta skedde efter en lång diskussion om huruvida kedjan skulle ligga inom eller utanför Interfloraorganisationen.

1974

År 1974 slogs branschförbundet och förmedlingsverksamheten i Sverige samman till en organisation. Det innebär att Interflora sedan dess haft ansvaret för branschfrågorna.

1952

1952 inregistrerades Blommogram som ett varumärke. Detta har blivit så känt att ordet Blommogram ofta felaktigt används allmänt när blomsterförmedling avses. Gustav VI Adolf fick den första blomsterförmedlingen under namnet Blommogram.

1946

År 1946 bildades i Köpenhamn den internationella organisationen, som vi fortfarande har. I organisationen är världen indelad i tre delar, den europeiska delen, den brittiska och den amerikanska delen.

1940

Gränserna stängs - importförbud råder. Ändå kan man under hela kriget förmedla blommor till hela världen. Det var för många det enda sättet att meddela att man lyckats ta sig i säkerhet.

1938

År 1938 bildades ett svenskt branschförbund för blomsterhandlare.

1923

Interfloras svenska historia började med att ett antal blomsterhandlare slöt sig samman 1923 och bildade en organisation för blomsterförmedling. Idén kom främst från Tyskland och USA. Verksamheten växte snabbt, men avstannade under andra världskriget 1939–1945.