Tillsammans gör vi världen bättre

Tack alla kunder på interflora.se!
Vi har nu donerat över 2 050 000 kronor till Läkare Utan Gränser. Vi fortsätter så klart vårt samarbete och insamling till förmån för Läkare Utan Gränser.

Buketten Utan gränser

Vi är stolta och glada över vårt samarbete med Läkare Utan Gränser. När du beställer den här fina buketten går 15 kronor direkt till organisationen. Interflora matchar denna summa med ytterligare 15 kronor per bukett, så totalt 30 kronor skänks till Läkare Utan Gränsers viktiga arbete runtom i världen. Beställ buketten Utan gränser!

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Om Läkare Utan Gränser

Läs mer på www.lakareutangranser.se.

Gör ytterligare donation

Du kan när som helst, dygnet runt, året runt, även göra en egen donation till Läkare Utan Gränser. För få reda på hur du gör och ge en gåva, läs mer här!

Under 2015 utförde Läkare Utan Gränsers fältarbetare följande:

• 8,4 miljoner patientkonsultationer.

• 83 500 större operationer.

• Vaccinerade 5,9 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation.

• Behandlade över 60 500 barn för akut undernäring.

• Behandlade över 2,2 miljoner människor för malaria.

• Gav över 330 000 människor tillgång till hivbehandling.

• Assisterade vid mer än 219 000 födslar.

• Gav traumavård och psykologiskt stöd till nära 185 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser.

• Räddade och assisterade över 23 000 migranter och flyktingar på haven.

• Behandlade över 11 000 människor som blivit utsatta för sexuellt våld.

Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd där det behövs som mest. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

1 035 kronor kan räcka till hivmediciner i ett år till en patient.
450 kronor kan räcka till utrustning för att förlösa fem barn på ett säkert sätt.
270 kronor kan räcka till energirik specialmat till ett undernärt barn i fem veckor.
- 150 kronor kan räcka till en tredagars malariabehandling för 24 personer
- 50 kronor kan räcka till stelkrampsvaccination av 10 gravida kvinnor. Vaccinet skyddar både mamma och barn mot stelkramp, en sjukdom som obehandlad kan leda till döden.
- 30 kronor räcka till en dos mässlingsvaccin till 13 barn.