Fairtrade hos Interflora

Nu kan du köpa Fairtrade-märkta premiumrosor som Blommogram

När du väljer Fairtrade-rosor bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får bättre ekonomi, att barnarbete motverkas och att fler får tillgång till utbildning. Du bidrar alltså till bättre levnadsvillkor på platserna där rosorna odlas. Våra vackra Fairtrade-rosor kommer från Winchester Bahati Farm som ligger i Kenya.

VAD ÄR FAIRTRADE?

Fairtrade är en internationell oberoende certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Fairtrade handlar om människan bakom produkten. När du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får bättre ekonomi, att barnarbete motverkas och att fler får tillgång till utbildning. Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie som används till att utveckla lokalsamhället, till exempel genom investeringar i en ny skola, hälsovård eller i jordbruket. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

Intervjubild3-webb.jpg

FAIRTRADE-ROSOR FRÅN KENYA

Våra Fairtrade-märkta kvalitetsrosor kommer från Winchester Bahati Farm i Kenya. Här odlas många olika premiumrosor, både standard och kvistrosor.
Vi har besökt verksamheten och pratat med både anställda och ledningen.

 

 

Intervju med Doreen Chepkuri, Quality-och standards manager på Winchester Bahati Farm

Hur fungerar vattenförsörjningen på Mzurrie Farm?

- Allt regnvatten som kommer från taken samlas upp och sparas i en stor damm. Därifrån har vi ledningar som går från dammarna genom jorden till odlingarna, så vår vattenförsörjning består till 98% av regnvatten. Eftersom det mesta vattnet går åt till våra växthus, kan vi använda det regnvatten vi samlat in i väldigt hög utsträckning och slösar därmed inte på något vatten. 

Använder ni er utav solpaneler?
- Ja, vi har solpaneler på alla våra kontorsbyggnader och har mycket sol i regionen vilket gör att det är väldigt energisnålt. Solpanelerna står för ca 40% av vår totala elförsörjning.

 

Hur hanterar ni kemikalier på odlingen? Som exempelvis skadedjursbekämpning och ohyra?

- Vi arbetar sparsamt med kemikalier och använder naturlig gödsel när det går. När det gäller ohyra så har vi personer som uteslutande arbetar med att tidigt identifiera ohyra eller sjukdomar på plantor. Det gör att minimala insatser krävs för att åtgärda eventuellt mögel eller sjukdomar. Mot ohyra arbetar vi främst biologiskt med fällor. Vi behandlar bara just där det finns ett problem och använder oss av rätt kemikalier för rätt anledning. Så vi kan identifiera vad vi behöver för kemikalier och sprayar inte allt överallt. Det är alltid det sista alternativet.

 

Intervjubild1-webb.jpg

 

Intervjubild2-webb.jpgFoto: Fairtrade

 

Hur fungerar det med certifiering? MPS, Kenya flower council och Fairtrade kring kemikalier? 
- Winchester Bahati Farm är MPS-A certifierade vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar med att minska mängden kemikalier som används i processen. A står för att vi har kommit långt och använder ett minimum av besprutning. Vi arbetar även med SEDEX som är en standard för goda arbetsförhållanden och Kenya Flower Council där man arbetar med goda arbetsvillkor, sunda odlingsmetoder och miljöfaktorer. Det är viktigt för oss att arbeta hållbart och att få det verifierat av experter.

 

Hur ser arbetsförhållanden ut på Winchester Bahati Farm?

- Alla våra anställda erbjuds kostnadsfri vård på vår klinik och hälsokontroller var tredje år. De som dagligen jobbar runt kemikalier erbjuds en extra hälsokontroll var tredje månad och vi förser dem med hygienprodukter för dagligt bruk. Varje medarbetare jobbar ett skift per dag, 7 timmar och 40 minuter med en valfri ledig dag i veckan och en månads betald semester per år.
- Alla som jobbar på odlingen är anslutna till kollektivavtal. Med kollektivavtalet har de rättigheter som pension och betald föräldraledighet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att få äta lunch till ett rabatterat pris där företaget står för hälften av kostnaden. 

- Vi erbjuder föräldraledighet för både män och kvinnor. Kvinnor får tre månader betald mammaledighet och efter det erbjuds de förkortad dag, med en timme för att kunna fortsätta amma till dess att barnet är 10 månader. Pappor har rätt till 14 dagars betald föräldraledighet. 

 

Finns det något mer ni vill tillägga om er verksamhet?

- Blomsterindustrin gynnar landet mycket och Mzurrie Farm hjälper till i lokalsamhället genom att bidra till skola och utbildning med exempelvis möbler, bänkar och aktiviteter. Vi har ett nära samarbete med kommunen och stöttar med vattentankar och annat som behövs i området.
- Vi har planterat 10 000 träd för att motverka erosion och för att på ett naturligt sätt balansera mängden skadliga insekter. Det blir som ett ekosystem där de skadliga insekternas naturliga fienden finns i närheten.