Integritet och säkerhetspolicy

Gällande Interflora.se

Åldersgräns
Vi har en åldersgräns på 18 år för beställningar via vår Internetjänst.

Behandling av personuppgifter
Uppgifter som lämnas till Interflora AB vid beställningar över Internet lagras av oss för att vi ska kunna utföra den beställda tjänsten samt för faktureringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som ges av kunden, även IP-nummer och tid för beställningen (ordertid). Vid utförandet av den beställda tjänsten kommer kundens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, postadress och e-postadress) att lämnas till utförande butik (ansluten till Interflora AB) så att utförande butik kan komma i kontakt med kunden vid behov innan leverans. Kundens kontaktuppgifter kan därmed för detta ändamål även komma att lämnas till utförande butik i tredje land, dvs. i ett land som ligger utanför EU/EES.
 

Personuppgiftsansvarig är Interflora AB, 556184-8499, Box 808, 161 24 Bromma Sweden, 08-634 44 00, kundservice@interflora.se. Interflora AB lämnar aldrig ut eller säljer vidare adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.
 

Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker kunden till att Interflora AB behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan.
 

Personnummer
De kunder som väljer att betala sitt Blommogram med faktura via Klarna anger sitt personnummer. På beställningar där kunden väljer att betala med faktura sparas även personnumret på dessa beställningar. Interflora AB använder endast personnumret vid ärenden som gäller förfallna fakturor och inkassoärenden.
 

Personuppgiftslagen - PUL
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. För att lämna ut uppgifter krävs enligt Personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:
 

Interflora AB
Ansvarig för Kundservice
Box 808
161 24 Bromma
 

Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

 

Kontokortsnummer
Interflora.se använder en extern leverantör för konto- och kreditkortsbetalningar via hemsidan. Vi använder oss av Auriga ePayment. Auriga ePayment är ett av få företag i Sverige som blivit helt godkända och certifierade av samtliga banker. Kortköp på Interflora.se sker direkt hos Auriga ePayment, vilket gör att Interflora inte handhar eller sparar några kreditkortsnummer.


Tillfälliga cookies
I en del funktioner på Interflora.se, till exempel beställningsformuläret, använder vi något som kallas "sessions-id", tillfälliga cookies, för att kunna sända rätt webbsidor till rätt person.

Det betyder att vår server sänder en så kallad "sessions-cookie" med ett unikt id-nummer till Din dator varje gång Du besöker vår webbplats.

Utan den skulle Du till exempel inte kunna backa i beställningen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång.

En sessions-cookie (tillfällig cookie) sparas inte av Din dator utan lever bara till Du stänger av datorn. Denna typ av cookie används enbart för att funktioner på Interflora.se skall fungera. Den ger oss ingen information om Dig som användare och den kan inte heller förmedla några virus till Dig.


Cookies - från extern hemsidor
Vid länkning från vissa av våra externa samarbetspartners till Interflora.se används cookies för att säkerhetsställa att rätt uppgifter presenteras för dig som användare. Dessa cookies lever kvar i 45 dagar. Dessa ger ingen information om dig som kund till Interflora.se eller våra externa samarbetspartners, utan används enbart för förmedla korrekt information samt för avräkningar.


Medlemsskap - Flowerclub
Medlemskap i vår kundklubb FlowerClub är gratis. De uppgifter som Du lägger in i Ditt FlowerClub-konto för att bli medlem finns kvar så länge som Du är aktiv, men är kontot inaktivt en längre tid raderas uppgifterna.

Information från Interflora AB skickas enbart till de medlemmar i FlowerClub som registrerat att de vill ha nyhetsbrev och information från oss, samt till de kunder som enbart registrerat sig för vårt nyhetsbrev.

Vill Du inte längre få nyhetsbrev och information från Interflora AB? "Avsäg dig här!"


Lösenord
Ditt lösenord är personligt och du ansvarar själv för det. Har du glömt eller tappat bort det klickar du på "Glömt lösenordet?" vid inloggningen under Lilla extra till höger på sidan.