Om Interflora

Vår historia

1923
Interfloras svenska historia började med att ett antal blomsterhandlare slöt sig samman 1923 och bildade en organisation för blomsterförmedling. Idén kom främst från Tyskland och USA. Verksamheten växte snabbt, men avstannade under andra världskriget 1939-1945.1938
År 1938 bildades ett svenskt branschförbund för blomsterhandlare.

1940
Gränserna stängs - importförbud råder. Ändå kan man under hela kriget förmedla blommor till hela världen. Det var för många det enda sättet att meddela att man lyckats ta sig i säkerhet.

1946
År 1946 bildades i Köpenhamn den internationella organisationen, som vi fortfarande har. I organisationen är världen indelad i tre delar, den europeiska delen, den brittiska och den amerikanska delen.

1952
1952 inregistrerades Blommogram som ett varumärke. Detta har blivit så känt att ordet Blommogram ofta felaktigt används allmänt när blomsterförmedling avses. Gustav VI Adolf fick den första blomsterförmedlingen under namnet Blommogram.

1974
År 1974 slogs branschförbundet och förmedlingsverksamheten i Sverige samman till en organisation. Det innebär att Interflora sedan dess haft ansvaret för branschfrågorna.

1978
Under åren 1978/79 började Interflorakedjan bildas. Detta skedde efter en lång diskussion om huruvida kedjan skulle ligga inom eller utanför Interfloraorganisationen.

1981
År 1981 förvandlades den första kedjebildningen till det som kallades för "Rosa kedjan" eller de rosa butikerna. Namnet kom av profilen med rosa bakgrund.

1983
Blommogramverksamheten datoriseras och Blommogramombuden är de första butikerna som kopplas ihop via datorer. Butiker inom andra branscher datoriseras långt senare.

1987
Under hela 1980-talet fördes en intensiv diskussion om namnet Interflora, som då användes av såväl kedjebutikerna som av övriga Blommogramombud. 1987 beslöts på kongressen att göra en boskilland på så sätt att kedjebutikerna använder namnet Interflora. Blommogram marknadsförs under Blommograms logotyp, Merkuriusfiguren. De Blommogramombud, som inte deltar i Interflorakedjan fördjupade samarbete, använder inte Interfloranamnet.

1995 
I november 1995 lanseras Interfloras första e-handelstjänst.
2004
Efter fem versioner av Interflora.se lanserar vi en internettjänst helt anpassad för företag.

2005
Dubbelt firande! I slutet på oktober sålde vi vårt miljonte Blommogram via Interflora.se och i början på november firade vår e-handelstjänst 10 års jubileum på nätet.

2008
Året inleds med stor jubileumsfirande. Blommogram firar 85 år.