I samarbete med Läkare Utan Gränser

Tillsammans gör vi världen bättre!

Tack alla kunder på Interflora.se
Vi har nu donerat över 1 925 000 kronor till Läkare Utan Gränser. Vi fortsätter så klart vårt samarbete och insamling till förmån för Läkare Utan Gränser.
  

Buketten Utan gränser
Genom att beställa vår bukett Utan gränser bidrar du samtidigt till Läkare Utan Gränsers arbete runt om i världen. Interflora skänker 10% av bukettens värde (30 kr) direkt till Läkare Utan Gränser. Vår bukett är speciellt framtagen för detta ändamål och passar alla tillfällen.
Beställ buketter Utan gränser här!
 

Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
 

Om Läkare Utan Gränser
Läs mer på www.lakareutangranser.se
 

Göra ytterligare donation
Du kan när som helst, dygnet runt, året runt, även göra en egen donation till Läkare Utan Gränser.
För få reda på hur du gör och ge en gåva, läs mer här!


Under 2013 utförde Läkare Utan Gränsers fältarbetare följande: 
• 8,4 miljoner patientkonsultationer
• 73 000 större operationer
• Vaccinerade 5,9 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 67 000 patienter inlagda på sjukhus för akut undernäring
• Behandlade över 1,4 miljoner människor för malaria
• Gav över 200 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 190 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till nära 190 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 96 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 69 000 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld


Vad räcker pengarna till?
Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd där det behövs som mest. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel: 

- 1000 kronor räcker t ex till utrustning för att förlösa elva barn.
- 500 kronor räcker t ex till en tredagars malariabehandling till 71 personer.
- 270 kronor räcker t ex till energirik specialmat till ett undernärt barn i fem veckor.
- 150 kronor räcker t ex till en dos mässlingsvaccin till 78 barn.
- 72 kronor räcker t ex till två doser stelkrampsvaccin för att skydda en mor före och efter en förlossning.
- 45 kronor kan t ex rena vatten till 5 000 människor.

 

 

 

 

Utan gränser

Utan gränser

1201054

Pris: 300:-