Interfloras kundklubb

Rabatt för dig som registrerad kund

Som registrerad kund får du 18 kronor i rabatt på förmedlingsavgiften från och med det tredje köpet under förutsättning att köpen sker under samma 14 månaders period.
 

Bonussystemet löper under 14 månader.
För att få rabatt måste du därför ha gjort minst två tidigare beställningar under de senaste 14 månaderna.
 

Varje Blommogram du skickar via Interflora.se är bonusgrundande under en 14 månaders period. Det räknas från dagen då beställningen läggs.
 

För att tillgodoräkna dig en beställning så måste du vara inloggad vid beställningstillfället.

Tipsa vänner